JD Systems computer shop Menen

056 512 300

Boekhouden wordt een plezier !

Uw bedrijf runnen, niemand hoeft u te vertellen hoe u dat het best doet. Maar betrouwbare tools en partners helpen u wel om de juiste beslissingen te nemen en om sneller en efficiënter uw doelstellingen te realiseren.

Venice partner JD Systems is officieel Venice verdeler. Een wijdversprijd professioneel, robuust en volledig geoptimaliseerd boekhoudingspakket van de firma UNIT4 C-Logic voor het uitvoeren van uw dubbele boekhouding en het beheer van uw facturatie en stock.

Venice voor
Boekhouding & Facturatie

 • Voortdurend up-to-date
 • 20 jaar ervaring
 • Bijzonder makkelijk aan te leren
 • Volledig conform de wet
 • Duizenden tevreden gebruikers
 • Toegespitst op meest recente informatica ontwikkelingen

Uw boekhouding & facturatie optimaliseren

Zaken doen zonder ondersteunende bedrijfssoftware is niet meer van deze tijd. Kies daarom voor een betrouwbaar, actueel en professioneel boekhoudingspakket. Een juiste beslissing die ervoor zorgt dat u dankzij een goed georganiseerde administratie zich kan focussen op uw bedrijfsactiviteiten.Venice boekhouding en facturatie

Venice Boekhouding

Of u nu de boekhouding voert voor een klein, middelgroot of groot bedrijf, voor een vzw of als accountant voor een hele reeks dossiers van uiteenlopende grootte, u voldoet moeiteloos aan alle wettelijke verplichtingen.


Venice boekhouding


Alle input verloopt bijzonder efficiënt en de btwaangifte, de jaarlijkse listing en de intracommunautaire opgave kunnen elektronisch worden ingediend. Standaard beschikt Venice over een ganse rits tijdsbesparende functionaliteiten. Om er enkele op te noemen:

 • verwerking van CODA-berichten
  (gecodeerde elektronische dagafschriften)
 • inlezen van elektronische aankoopfacturen
 • online controle van ondernemingsnummers via de VIES-databank.


Venice Boekhouding is een algemeen boekhoudprogramma gebaseerd op het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. U voldoet er moeiteloos mee aan alle wettelijke verplichtingen of u nu de boekhouding voert voor een klein, een middelgroot of een groot bedrijf of als accountant voor een onbeperkt aantal dossiers van uiteenlopende grootte. Tal van duidelijke rapporten, overzichten en vlotte exportmogelijkheden maken van Venice Boekhouding steeds dé bron van informatie om elke bedrijfssituatie op de voet te volgen.

Het spreekt voor zich dat u met Venice Boekhouding de vier basisdocumenten 'Aankopen', 'Verkopen', 'Financieel' en 'Diverse' kan inbrengen.


Venice Boekhouding, volledig gebaseerd op de intuïtieve Windows-gebruikersinterface, is een zeer vlot en gemakkelijk aan te leren programma. Het programma werkt echt in multitasking en biedt perfect geïntegreerde Windows-functionaliteiten. U hoeft bijvoorbeeld een boekingsmodule niet te verlaten om een klant of een leverancier toe te voegen of om een algemene rekening te raadplegen!Basisgegevens

En uiteraard zijn de basisfiches voor de firmagegevens, de klanten, de leveranciers en de financiële instellingen aanwezig. Maar ook onmisbare hulpbestanden voor munten, landen, postcodes en koersen zijn aanwezig. Het standaard genormaliseerd rekeningenstelsel dat gebruiksklaar wordt meegeleverd is bovendien volledig aanpasbaar aan uw specifieke noden.

Ook dagboeken, elk met hun eigen nummering, kunt u onbeperkt aanmaken. Het aantal dossiers waarvoor u de boekhouding voert en het aantal boekjaren binnen elk dossier is onbeperkt. Het begin en het einde van een boekjaar is trouwens naar wens instelbaar en hoeft niet noodzakelijk gelijk te zijn aan het begin en het einde van een kalenderjaar. De verschillende boekjaren moeten natuurlijk wel op elkaar aansluiten.

Boekingsvoorstel

Per document kunnen tot 10.000 boekingslijnen ingevoerd worden. Het boeken kan daarbij volledig manueel, vertrekkend van een blanco ingavescherm, maar u kunt ook vertrekken van voorgekauwde boekingsvoorstellen die u zelf onbeperkt kunt aanmaken. Dergelijk boekingsvoorstel roept u op tijdens het boeken of u kunt het rechtstreeks koppelen aan een klant of een leverancier zodat het automatisch wordt ingevuld bij het aanmaken van een nieuw document.

Documenten in vreemde munt en herwaarderingen zijn in Venice Boekhouding uitgebreid aanwezig. Een bestand met alle muntcodes ter wereld wordt standaard meegeleverd. Eventuele koersverschillen tussen het tijdstip van inboeken van een document en het afpunten ervan worden volledig automatisch op de juiste rekeningen geboekt. Ook over afrondingsverschillen hoeft u zich geen zorgen te maken. De balans blijft altijd in evenwicht!

Het ingeven van een financiële boeking gebeurt heel snel doordat u onmiddellijk kunt zoeken op bedrag, OGM-nummer of documentnummer. Nog sneller en efficiënter is de automatische verwerking van CODA-bestanden. Deze functionaliteit is standaard voorzien in Venice Boekhouding!

Online controle

Voor uw gebruiksgemak worden tijdens de ingave van alle documenten tal van controles uitgevoerd op de ingetikte gegevens. Zo worden onder andere alle ondernemings- en bankrekeningnummers online gecontroleerd op geldigheid. Venice legt daarvoor een link met de VIES-gegevensdatabank. Bij het inschrijven van een aan- of verkoopdocument wordt onmiddellijk de btw-verwerking onderworpen aan alle gekende rekenkundige controles. Het enige wat u hoeft te doen is de maatstaven invullen, en de correcte BTW-boekingen komen er vanzelf. De toe te passen btw-tarieven kunt u trouwens op elk moment wijzigen.

Boekhoudverkenner

Met de boekhoudverkenner kunt u op elk moment razendsnel de volledige historiek van uw boekhouding consulteren. Een lijst van de documenten, de opsplitsing van een document, de historiek van een rekening, de individuele rekeningen van klanten en leveranciers, de historiek van de betalingen... noem maar op.

Rapporten en balansen

U beschikt over tal van ingebouwde rapporten om uw boekhoudkundige gegevens te raadplegen en te archiveren. Er zijn verschillende balansen: de proef- en saldibalans, de alternatieve balans, de fiscale balans (met bijhorende interne jaarrekening) en de samenvattende balans. Meer details krijgt u via de fiscale boeken, het grootboek, de historiek van boekingen, de individuele rekeningen, het journaal, de maandsaldo's en de omzetlijsten.

De betalingsopvolging doet u via documenten als financiële planning, uittreksels, rappels en vervaldagboek. U bepaalt volledig zelf na hoeveel dagen een klant een rappel moet ontvangen, hoe streng die rappel klinkt, hoeveel verwijlintresten u aanrekent en of u al dan niet rappelkosten in rekening brengt. Voor verdere gedetailleerde betalingsopvolging, kan u per verkoopdocument bovendien een 'juridische status' bijhouden.

Aangiftes

Natuurlijk zijn ook de btw-aangifte, de klantenlisting en de IC-opgave standaard beschikbaar. Al deze lijsten kunnen in elektronisch formaat worden aangegeven via Intervat. Naast deze elektronische aangiftes, kunnen ze uiteraard steeds in pdf worden geconsulteerd en geprint.

Beschikt u ook over Venice Facturatie & Stock, dan kunt u snel alle verkoopdocumenten doorsturen naar het gepaste verkoopdagboek. De waarde van de verkochte artikelen, de eventuele voorschotten en desgewenst de aantallen worden daarbij automatisch op de door u aangegeven rekeningen geboekt.

Venice Boekhouding is in zijn basisversie een heel uitgebreid werkinstrument. Voor wie nog verder wil gaan, zijn er tal van opties beschikbaar. Door deze modulaire opbouw kunt u zelf een combinatie samenstellen die perfect afgestemd is op uw behoeftes.
De basisoptie Venice Boekhouding kunt u, naar wens, uitbreiden met volgende opties :


Venice Facturatie & Stock

Venice Facturatie & Stock is een zeer volledig voorraad- en facturatiepakket dat toelaat om op heel efficiënte en snelle wijze offertes, facturen en creditnota's op te maken en te corrigeren.


Venice facturatie en stock

De opmaak van documenten gebeurt op een overzichtelijke grafische manier. Hierbij wordt de voorraadstand van de gebruikte artikels onmiddellijk geactualiseerd. U kunt zelf beslissen om de voorraad per artikel bij te houden, of om meerdere artikels te groeperen onder één voorraadartikel.

Op alle documenten kan u zowel goederen als diensten verwerken. In de artikelfiche, die overigens zeer uitgebreid is, kunt u aanduiden of u voor een artikel al dan niet voorraad wenst bij te houden.De optie laat u toe om de omschrijving van een artikel in zes verschillende talen naar keuze bij te houden. U kunt grafische bestanden (foto's, tekeningen) koppelen aan het artikel. U kunt eveneens aan- en verkoopgegevens, bijkomende tekstvelden, een barcode, btw-codes, voorraadgegevens en extra informatie bijhouden.Artikels

Zowel de artikelgroepen als de artikels worden in een hiërarchische boomstructuur voorgesteld. Een punt in het artikelnummer geeft daarbij telkens een volgend niveau aan. Elk niveau kan afzonderlijk uit- en samengevouwd worden. Dit maakt het opzoeken van een nummer bijzonder gemakkelijk. Naast de boomstructuur worden de artikels ook in lijstvorm afgebeeld. U bepaalt in welke volgorde deze lijst is gesorteerd. In dit werkblad zijn aanpassingen mogelijk zonder de fiches afzonderlijk op te roepen. Een manuele prijsaanpassing bijvoorbeeld kan daardoor heel gemakkelijk en overzichtelijk worden uitgevoerd. Via slepen en neerzetten (drag & drop) en copy/paste kan die lijst ook vlot gemanipuleerd worden in combinatie met bv. een rekenblad. Het gegevensverkeer kan daarbij in beide richtingen.

Voorraadopvolging

Met behulp van voorraaddocumenten registreert u de beginvoorraad, brengt u voorraadmutaties in of voert u de nodige correcties door na het opmaken van de inventaris. U kunt hiervoor gebruik maken van een barcodescanner. Tijdens het verwerken van een document krijgt u per lijn, via een kleurencode, onmiddellijk te zien voor welke artikels er onvoldoende voorraad is, of welke lijnen met onvoldoende winst of zelfs verlies verkocht worden.

Verkoopafspraken

Venice Facturatie & Stock laat een zeer geavanceerde prijsberekening toe. U beschikt over commerciële verkoopafspraken van het type prijs, korting en toeslag. U kunt werken met kwantiteitskortingen, coëfficiënten op basis van aankoopwaarde of verkoopprijs of zelf formules samenstellen om een prijs of korting te bekomen op basis van de inhoud van de artikel- en/of klantenfiche. Er kan voor elk artikel en voor elke klant afzonderlijk een aparte afspraak worden genoteerd. In de praktijk zult u wellicht meestal zo ver niet gaan en met categorieën van klanten en artikels werken.

Btw-tarieven

Met Venice Facturatie & Stock kan u de facturatie voeren voor een onbeperkt aantal dossiers en boekjaren. Documenten in vreemde munt vormen geen probleem en ook buitenlandse btw-tarieven kunnen gehanteerd worden. Deze optie ondersteunt trouwens vijf reeksen binnenlandse btw-tarieven en tien reeksen buitenlandse. Bij het opmaken van een document kunt u de lijntotalen onmiddellijk bekijken alsook het winstpercentage en -bedrag . Bij het inschrijven van het document krijgt u ook nog eens een samenvatting op het scherm met de uitsplitsing naar de verschillende btw-tarieven.

Verkoopdocument

Een factuur opmaken kan volledig manueel, maar u kunt ook een bestaande offerte overnemen of vertrekken van een facturatievoorstel. Een facturatievoorstel maakt u onbeperkt aan en kunt u al dan niet koppelen aan een specifieke klant. U kunt daarbij werken met prijzen inclusief of exclusief btw. Ook de opmaak van documenten onderworpen aan de bijzondere regeling van btw op marge (o.a. voor verkoop van antiek/brocanterie en tweedehandswagens) is voorzien. De inkomende betalingen, horend bij een factuur kunnen in het document genoteerd worden. U kunt tot 3 verschillende betaalwijzes per factuur noteren.

Met de facturatieverkenner krijgt u snel een overzicht van alle in het dossier verwerkte documenten. Wat rapportering betreft kunnen natuurlijk de afdruk van facturen en offertes niet ontbreken.

Daarnaast zijn ook tal van andere rapporten voorzien, zoals prijslijsten, factuurlijsten, verkoophistoriek, voorraadlijsten etc.

Indien u ook beschikt over Venice Boekhouding, dan kunt u op een snelle manier alle facturen en creditnota's doorsturen naar het gepaste verkoopboek. De waarde van alle artikels wordt automatisch op de door u aangeduide rekeningen geboekt, de betalingen op de door u aangeduide balansrekeningen. Natuurlijk zijn alle basisbestanden (klanten, leveranciers, firmagegevens etc.) volledig geïntegreerd, u hoeft nooit gegevens dubbel in te geven. Net zoals voor de boekhouding zijn er ook voor Venice Facturatie & Stock tal van opties beschikbaar waarmee u zelf de combinatie samenstelt die het best op uw behoeftes is afgestemd.
De basisoptie Venice Facturatie kunt u, naar wens, uitbreiden met volgende opties:


Venice Contactenbeheer

De oplossing voor het beheer van uw contacten en de opvolging van projecten.


Venice contactenbeheer

Door de koppeling van contacten met bestaande en nieuwe klanten en/of leveranciers krijgt u sneller inzicht in de behoeftes van die klanten en/of leveranciers Een persoonlijke benadering laat u toe om sneller in te spelen op bepaalde situaties.

Venice Contactenbeheer staat in voor het beheer van al uw contacten, of ze nu werkzaam zijn bij een klant en/of leverancier of als prospect beschouwd worden. De opvolging van projecten, die de communicatie met die contacten bevat, vormt de tweede pijler binnen deze optie.
Contacten

Het beheren van uw contactfiches doet u op een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke manier. U kunt ze ofwel koppelen met reeds bestaande klanten of leveranciers ofwel volledig losstaand verwerken.

Per klanten- en/of leveranciersfiche maakt u zoveel contactfiches aan als u wenst. Naast de contactgegevens van de persoon bij die bepaalde firma, bewaart u ook privégegevens van dat contact. Via de parameters benoemt u tot vier sociale media. Standaard worden LinkedIn, Facebook en Twitter voorzien.

In het werkblad krijgt u een duidelijk overzicht van uw contacten. Een selectie van enkel de e-mailadressen maakt het mogelijk om efficiënt een mailing uit te sturen naar (een deel van) uw contacten.

Projecten

Het sjabloon vormt de basis van elk project. Elk sjabloon zorgt voor een onderverdeling van projecten volgens een bepaald type en u legt er een onbeperkt aantal extra velden in vast. In deze velden houdt u de gegevens bij die specifiek zijn voor een bepaalde groep projecten en die u niet kwijt kunt in de standaard voorziene velden. In de parameters definieert u van deze bijkomende velden niet alleen de naam en de omschrijving maar ook het type, de lengte, het aantal decimalen etc.

Bij de keuze van het passende sjabloon in een project krijgt u onmiddellijk de kans om bijkomende data in te geven.

Een project maakt u aan voor een bepaald contact, al dan niet in functie van een klant of leverancier. Naast de contactgegevens en de extra velden vindt u standaard een aantal vaste velden terug waarmee u o.a. de status, de groep, de categorie ... opgeeft. Aan al deze velden kunt u via een zoeklijst zelf gedefinieerde waardes koppelen.

In de projectdetails bewaart u alle communicatie met alle betrokken contactpersonen en eventueel ook de intern gevoerde communicatie. Naast het automatisch verwerken en inlezen van e-mailberichten van uw contacten, stuurt u vanuit projecten ook rechtstreeks e-mails. Daarin toont u, naast het laatst door u geformuleerde antwoord, eventueel ook de volledige historiek van het project. De bestemmelingen van dit bericht worden bepaald op basis van de gegevens in de contactfiches. Het toevoegen van bijlagen en hyperlinks in het projectdetail verhoogt de efficiëntie binnen uw bedrijf. Alle uitgaande en inkomende informatie wordt bewaard in dat project waardoor al uw medewerkers op de hoogte zijn en blijven.

Projectopvolging

Om projecten efficiënt te beheren, moeten ze opgevolgd worden. Per project en per contact heeft u de mogelijkheid om een opvolging te voorzien. Voor elke projectopvolging noteert u wie, wat, wanneer moet doen voor dat bepaald project. De beschikbaarheid van het contact binnen de firma geeft u op, alsook de vakantieperiode. Er komt een aanduiding als die persoon al dan niet beschikbaar is binnen de firma en zelfs als hij/zij jarig is!

Per project voorziet u zoveel opvolgingen als u wenst. De actie die voor elke opvolging vereist is, kiest u uit een keuzelijst die u zelf samenstelt.

Via de contactenbeheerverkenner krijgt u snel een overzicht van alle openstaande en/of afgesloten projecten voor een bepaald contact of firma. Ook een overzicht van alle projecten gebaseerd op een bepaald sjabloon of beperkt tot een bepaalde periode, behoort tot de mogelijkheden.

U verkent de openstaande opvolgingen voor contacten van een bepaalde eindverantwoordelijke.

Venice Contactenbeheer kan volledig zelfstandig ingezet worden maar sluit ook perfect aan op de basisgegevens (klanten en leveranciers) als die reeds in Venice Facturatie & Stock en/of Venice Boekhouding aanwezig zijn.
Informatie aanvraag Venice

Meer info gewenst over de Venice business software?
Vul bijhorend contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op !Venice informatie aanvraag boekhoudingspakket
JD Systems Officiële Venice verdeler - unit4venice.be - Unit4 Venice - Business Software voor de KMO - www.unit4venice.be

Terug naar boven